zoom_in

Chante Clair SGRASSATORE CON BICARBONATO - Čistící a odmašťovací prostředek

90,00 Kč
S DPH

Chante Clair SGRASSATORE CON BICARBONATO - Čistící a odmašťovací prostředek

Univerzální odmašťovač s bikarbonátem. Ideální pro odmaštění a hloubkové čištění koupelen, kuchyně, domácích prostor a textilu. Vysoce koncentrovaný prostředek pomáhá odstranit veškeré mastné nečistoty, čistí většinu složitých odolných skvrn, odstraní mastnotu z minerálních i živočišných olejů. Vhodné na sanitu, keramiku, nerez  a textil. Možno použít při praní vysoce znečištěného prádla. 

Obsah: 625ml

Počet

Chante Clair SGRASSATORE CON BICARBONATO - Čistící a odmašťovací prostředek

Varování:

    Nebezpečí

Obsahuje: ethanolamin; alkoholy, C9-11, ethoxylované; kvartérní C12-14 alkylmethylaminethoxylát methylchlorid  

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/ochranný štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla. Okamžitě volejte lékaře. Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci.  POZOR! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor)

Momentálně nejsou žádné recenze zákazníků.

Napsat recenzi

Chante Clair SGRASSATORE CON BICARBONATO - Čistící a odmašťovací prostředek

Chante Clair SGRASSATORE CON BICARBONATO - Čistící a odmašťovací prostředek

Chante Clair SGRASSATORE CON BICARBONATO - Čistící a odmašťovací prostředek

Univerzální odmašťovač s bikarbonátem. Ideální pro odmaštění a hloubkové čištění koupelen, kuchyně, domácích prostor a textilu. Vysoce koncentrovaný prostředek pomáhá odstranit veškeré mastné nečistoty, čistí většinu složitých odolných skvrn, odstraní mastnotu z minerálních i živočišných olejů. Vhodné na sanitu, keramiku, nerez  a textil. Možno použít při praní vysoce znečištěného prádla. 

Obsah: 625ml

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: