zoom_in

Mr.Proper rozprašovač- na koupelny 500ml

59,00 Kč
S DPH

Mr.Proper rozprašovač- na koupelny 500ml

 

   Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje Benzisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. 

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci.

dovoz Německo

Počet

Mr.Proper rozprašovač- na koupelny 500ml, dovoz Německo

Momentálně nejsou žádné recenze zákazníků.

Napsat recenzi

Mr.Proper rozprašovač- na koupelny 500ml

Mr.Proper rozprašovač- na koupelny 500ml

Mr.Proper rozprašovač- na koupelny 500ml

 

   Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Obsahuje Benzisothiazolinon. Může vyvolat alergickou reakci. 

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné brýle. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.  Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci.

dovoz Německo

11 produkty ve stejné kategorii

Zákazníci, kteří si koupili tento produkt, koupili také: