zoom_in
  • Sleva
  • Nové

Prací gelové kapsle Ariel Allin 1 COLOR+ 44ks

299,00 Kč
429,00 Kč
S DPH

Prací gelové kapsle Ariel  Allin 1 COLOR+ 44ks 

Prací gelové kapsle Ariel. Je výrobek, který poskytuje nenáročné praní - 3x koncentrovaný účinek praní, odstraňuje skvrny a rozjasní Vaše prádlo. Kapsle se používají na barevné prádlo.

Nebezpečí

Obsahuje: MEA dodecyl benzen sulfonát

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci.  Obsahuje citronellol, tetramethyl Acetyloctahydronaftaleny. Může vyvolat alergickou reakci 

Dovoz Německo

 

Počet

Prací gelové kapsle Ariel 3in1 COLOR 35ks, Dovoz Německo

Momentálně nejsou žádné recenze zákazníků.

Napsat recenzi

Prací gelové kapsle Ariel  Allin 1 COLOR+ 44ks

Prací gelové kapsle Ariel Allin 1 COLOR+ 44ks

Prací gelové kapsle Ariel  Allin 1 COLOR+ 44ks 

Prací gelové kapsle Ariel. Je výrobek, který poskytuje nenáročné praní - 3x koncentrovaný účinek praní, odstraňuje skvrny a rozjasní Vaše prádlo. Kapsle se používají na barevné prádlo.

Nebezpečí

Obsahuje: MEA dodecyl benzen sulfonát

Dráždí kůži. Způsobuje vážné poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci.  Obsahuje citronellol, tetramethyl Acetyloctahydronaftaleny. Může vyvolat alergickou reakci 

Dovoz Německo

 

16 produkty ve stejné kategorii