zoom_in
  • Sleva
  • Nové

Prací gelové kapsle Ariel Allin1 UNI+ 44ks

299,00 Kč
429,00 Kč
S DPH

Prací gelové kapsle Ariel Allin1 UNI+ 44ks

0d01aa783a21fd8db1e42a76b1842b31_1600.pn

Nebezpečí

Obsahuje: MEA dodecyl benzen sulfonát

Dráždí kůži. Způsobuje vážné  poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci.  Obsahuje citronellol, tetramethyl Acetyloctahydronaftaleny. Může vyvolat alergickou reakci

Dovoz Německo

 

Počet

Prací gelové kapsle Ariel 3in1 UNI 35ks, Dovoz Německo

Momentálně nejsou žádné recenze zákazníků.

Napsat recenzi

Prací gelové kapsle Ariel Allin1 UNI+ 44ks

Prací gelové kapsle Ariel Allin1 UNI+ 44ks

Prací gelové kapsle Ariel Allin1 UNI+ 44ks

0d01aa783a21fd8db1e42a76b1842b31_1600.pn

Nebezpečí

Obsahuje: MEA dodecyl benzen sulfonát

Dráždí kůži. Způsobuje vážné  poškození očí. Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. Okamžitě volejte lékaře. PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci.  Obsahuje citronellol, tetramethyl Acetyloctahydronaftaleny. Může vyvolat alergickou reakci

Dovoz Německo

 

16 produkty ve stejné kategorii