zoom_in

Chante Clair Tekuté mýdlo pro ruční praní - náplň MARSIGLIA

95,00 Kč
S DPH

Tekuté mýdlo pro ruční praní - náplň 1000 + 250 ml

SAPONE DA BUCATO MARSIGLIA  - Tekuté mýdlo pro ruční praní - náplň 1000 + 250 ml

Tekutý prací prostředek Chante Clair Sapone di Bucato MARSIGLIA  se vyznačuje vysokou prací schopností.

Universální prací prostředek 

   Varování

 Dráždí kůži. Způsobuje vážné  podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci. 

Počet

Momentálně nejsou žádné recenze zákazníků.

Napsat recenzi

Chante Clair Tekuté mýdlo pro ruční praní - náplň MARSIGLIA

Chante Clair Tekuté mýdlo pro ruční praní - náplň MARSIGLIA

Tekuté mýdlo pro ruční praní - náplň 1000 + 250 ml

SAPONE DA BUCATO MARSIGLIA  - Tekuté mýdlo pro ruční praní - náplň 1000 + 250 ml

Tekutý prací prostředek Chante Clair Sapone di Bucato MARSIGLIA  se vyznačuje vysokou prací schopností.

Universální prací prostředek 

   Varování

 Dráždí kůži. Způsobuje vážné  podráždění očí.

Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte lékaře.  PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. Odstraňte obsah a znečištěný obal ve sběrně nebezpečných odpadů. Vyčištěný obal odevzdejte na místo určené obci. 

16 produkty ve stejné kategorii